BI Analyst

Martin (2,5 roku praxe)

● analyzuji a přetvářím data z datového skladu firmy (DWH) na informace pro business tým
● moje práce je někdy až detektivní, protože kolem dat se točí ve firmě mnoho lidí a je někdy náročné všechny potřebné informace pro datovu analýzu získat

Nejvíce mě z práce baví 1. ten pocit, když rozluštím „detektivku“
2. možnost nasávat od různých kolegů rozmanité know-how
3. pocit, že tvořím něco, co jiní lidé potřebují ke své práci

Moc mě z pracovních činností nebaví 1. zdlouhavost některých procesů (až měsíce od úpravy jednoduché funkce do nasazení do produkce)
2. stresová zátěž a nedostatek času na úkoly
3. stálé počítání s tím, že se požadavky / priority rychle mění

Popis Pozice

Rozdělení pracovního času
Můj typický pracovní den

● den začínám stanovením si priorit a poté se většinou ponořím do úkolů
● vše se odvíjí od toho, jaká úloha v jakém stádiu má právě prioritu
● úkoly se většinou týkají komunikace s klientem, analýz, konzultací s kolegy, přípravy podkladů pro vývoj, komunikace s vývojem, validací řešení, testování atd.

Můj typický pracovní týden

● během týdne jsou ještě zařazeny ještě například teamové koordinační schůzky, kde se řeší aktuální stav rozpracovaných úkolů a stanovují se priority

Samostatnost vs. týmovost práce

Nejvíc komunikuji s:
● business zadavatelem požadavku
● BI analytiky na straně klienta – za DWH
● BI analytiky na straně klienta – se správci primárních systémů
● vývojáři

Rozdíl úrovně juniora/seniora

Junior

● nečeká se od něj, že bude umět používat všechny analytické nástroje
● ani že bude rozumět na 100 % architektuře datových skladů
● většinou nezná business prostředí klientů
● tuto práci se lze naučit od základu

Průměrný posun z juniora na seniora ● 2–3 roky

Senior

● zná analytické nástroje
● má hlubší pochopení architektury DWH
● zná business prostředí klienta

Budoucnost

Budoucnost pozice za 3-5 let

● DWH budou nepostradatelné, ale protože jde o drahá řešení, půjdou menší firmy cestou uživatelsky přívětivějších „krabicových řešení“
● bude tedy potřeba jak těch, kdo DWH staví, tak i více vzdělaných business uživatelů (např. v oblasti SQL)

Doporučené vzdělávání pro budoucnost ● trendy, které už dnes ovlivňují zpracování dat, jsou např. big data, AI, ML
● do budoucnosti se bude nutné učit zacházet s novými nástroji, případně se učit nové programovací jazyky

Jak získat pozici

Ideální člověk na pozici je

1. otevřený a schopný se dobře ptát
2. ochotný se neustále učit
3. pečlivý – každá chyba v datech vždy vyplave na povrch, nic se neschová

Hard skills 1. SQL
2. znalost architektury DWH
3. ideálně umět používat nástroje: Informatica, Teradata, Oracle, PowerDesigner – modelovací nástroj, Enterprise Architect

Soft skills 1. orientace v informacích (analýza, syntéza)
2. kooperace, spolupráce v týmu
3. samostatnost

Práci mi pomohlo získat

Během přípravy na pohovor ● doporučuji si najít, co běžně daná firma na pohovorech zjišťuje (např. konzultační business má svá specifika)
● příprava v základních technologiích, pojmech, které se na pozici typicky používají
● konkrétní studium o BI tématu, aktuální terminologii – cca na úrovni ekonomky na VŠ

Během pohovoru ● pomohl mi obecný přehled o problematice DWH, ale protože každý DWH je v každé firmě trochu jiný, není třeba znát detaily, ale spíše obecné zákonitosti
● doptat se na detaily k pozici, na detaily k DWH v dané firmě
● u studentů / juniorů popsat všechny studentské práce, mini projekty atd.

Z jiných oborů je na pozici využitelné

Z jakého oboru: ● aplikační vývoj
● jakýkoliv obor, ve kterém váš klient (firma) podniká např. pro práci s daty v bance je dobré znát fungování bank a jejich front-end aplikace

Jaká dovednost/znalost: ● schopnost nahlížet situaci z různých úhlů pohledu
● praxe s procesní analýzou
● praxe s jakoukoliv optimalizací

Doporučení těm, kdo mají o tuto pozici zájem

● neboj se a buď kreativní v reakcích na dotazy ● DWH jsou sice jen data, ale při práci s nimi určitou míru tvořivosti potřebuješ

Studuj, uč se: ● obecnou architekturu datových skladů
● základ SQL - např. rozdíly inner/outer join

Zkoušej v praxi: ● optimalizace / tranformace prakticky čehokoliv, protože o tom celá práce na DWH je (o transformaci něčeho na něco jiné)

Každá infografika tě provede tím, jak daný člověk svojí práci vidí, co na ní má rád více, co méně, jak vypadá jeho pracovní den/týden, jak a s jakými jinými experty spolupracuje, jaký je rozdíl na dané pozici mezi člověkem juniorním a seniorním, a jaký by mohl být odhadovaný vývoj této profese v budoucnu.

V druhé části infografiky zároveň najdeš doporučení, jak takovou pozici získat a v čem se vzdělávat.

Pro lepší pochopení celého kontextu doporučujeme u každé pozice poslechnutí také video rozhovorů - IT profíky za vás a pro vás vyzpovídala gymnazistka Anička Turnerová.

PDF verzi infografiky doporučujeme stáhnout a/nebo vytisknout.

A jeden důležitý tip na závěr: může se stát, že jiný člověk by popsal stejnou pozici trošku jinak. To je na trhu práce normální - každý z nás vnímá stejnou práci odlišně. Jednak podle typu firmy, kde pracuje, dále podle své povahy, délky praxe, vzdělání atp. Proto měj, prosím, na paměti, že zde neprezentujeme 100% zobecnitelná data z velkého výzkumu. Jde o osobně profesní výpovědi.

Pokud tě nějaká pozice zaujme, dohledej si další informace, setkej se s dalšími lidmi na podobné pozici a poslechni si jejich názor na danou práci. Po zhlédnutí videí budeš mít dobrý odrazový můstek, co hledat, na co se ptát.

Uč se, zkoušej, rozšiřuj si obzory, studuj s námi kurzy na různá témata na různých úrovních náročnosti nebo studuj i online z domu.

Máš už pár kurzů za sebou? A jsi připraven/a na profesní změnu? Zkontaktuj se s naším kariérním týmem, můžeš přijít na naše kariérní workshopy, kde si vylepšíš své CV, LinkedIn, osobní značku, na netradiční Job Fairy, a workshopy, kde trénujeme pohovory nanečisto nebo se můžeš osobně setkat a vše konzultovat s našimi kariérními kouči a poradci.