Technical Support

Petra (1,5 roku praxe)

● starám se o to, aby mně svěřená část SW fungovala jak má
● to zahrnuje také určitou „detektivní práci“ = nápravu chyb, proč něco nefunguje

Nejvíce mě z práce baví 1. najití příčiny a vyřešení technického problému
2. spokojenost uživatelů, když vyřeším jejich problém

Moc mě z pracovních činností nebaví 1. dlouhé schůzky s malým přínosem
2. když se řešení jednoho požadavku změní v ping-pong

Popis Pozice

Rozdělení pracovního času
Můj typický pracovní den

● začínám kontrolou emailů a řeším, kdy je třeba něco ověřit, vyzkoušet, vysvětlit
● po té kontroluji, zda se v noci zpracovala data tak, jak měla
● dále řešíme změnové požadavky a požadavky na vývoj nových funkcionalit
● řešení požadavků je o analýze (hledání chyb v kódu, či v SQL databázi), návrhu řešení, otestování a o finálním nasazení

Můj typický pracovní týden

● v týdnu se také účastníme některých porad a schůzek, kde se řeší aktuální i plánované akce týkající se námi spravovaného systému i celé firmy (např. dopady nových legislativních opatření, které bude třeba dodržovat)
● dokončují se opravy
● na měsíční bázi se většinou ještě generují data k pravidelným reportům či jiným výstupům (nejčastěji pro další oddělení firmy)

Samostatnost vs. týmovost práce

Nejvíc komunikuji s
● business zadavateli úkolu (jakýkoliv manažer týmu, co používá ten systém)
● vývojáři
● testery
● operátory helpdesku (ne osobně, ale automaticky přes systém)

Rozdíl úrovně juniora/seniora

Junior

● nečeká se, že zná systém klienta, ale to, že se s ním rychle seznámí
● nepotřebuje mít komplexní přehled
● tato pozice se dá považovat za jednu ze vstupních pozic do IT bez nutnosti hlubšího vhledu do oboru

Průměrný posun z juniora na seniora ● 1–2 roky

Senior

● má celkový přehled o systému klienta
● chápe souvislosti a dopady prováděných úprav
● má být schopen přijít s odpovídajícím řešením v kratším čase než junior
● musí vědět, co je třeba k řešení zajistit
● ideálně má také umět stávající řešení optimalizovat

Budoucnost

Budoucnost pozice za 3-5 let

● pozici by mohla ovlivnit ještě více automatizace, která by mohla pokrýt část rutinní práce a přispět k rychlejšímu řešení vzniklých problémů

Doporučené vzdělávání pro budoucnost ● seznamovat se např. s novými tech trendy v oblasti správy databází

Jak získat pozici

Ideální člověk na pozici je

1. zodpovědný a pečlivý
2. ochotný a vstřícný
3. časově flexibilní (zásahy jsou často mimo běžnou pracovní dobu)

Hard skills 1. office nástroje: především Excel (alespoň základní vzorce)
2. základy SQL (příkazy pro vyhledávání v databázi) jsou výhodou
3. práce s daty v různých formátech (např. XML)

Soft skills 1. analytické myšlení (chuť se ptát „proč“)
2. time management (plánování času i priorit)
3. spolupráce a komunikace v týmu i napříč firmou

Práci mi pomohlo získat

Během přípravy na pohovor ● zopakování si základů SQL (základní příkazy)
● trénování analytického myšlení pomocí úloh na internetu

Během pohovoru ● představila jsem všechny relevantní business zkušenosti z minulosti vč. studentských projektů (konkrétně jsem na tom představila praxi s business analýzou, i když to byla zkušenost menší)
● doptat se na podobu procesů, které budou tu práci ovlivňovat

Z jiných oborů je na pozici využitelné

Z jakého oboru: ● jakýkoliv obor, ve kterém váš klient (firma) podniká
● např. pro kódování aplikace pro banku je dobré znát fungování bank

Jaká dovednost/znalost: ● znalost fungování businessu (produkt, procesy) klienta (firmy)

Doporučení těm, kdo mají o tuto pozici zájem

● dej si dohromady všechny praktické zkušenosti
● před přijímacím řízením si zopakuj i základní technickou teorii

Studuj, uč se: ● základy SQL
● fungování helpdesku v dané firmě
● aplikace, se kterými se na helpdesku pracuje, a jak fungují
● obor, kde helpdesk bude (hlavní činnost, produkt a používané technologie)

Zkoušej v praxi: ● zkoušej si opravit vlastní SW podle oficiálních návodů vydavatele (např. po nedokončené aktualizaci operačního systému si sám/a dohledej příčiny problému, odstraň je)
● zapoj se do studentských či realizuj vlastní projekty

Každá infografika tě provede tím, jak daný člověk svojí práci vidí, co na ní má rád více, co méně, jak vypadá jeho pracovní den/týden, jak a s jakými jinými experty spolupracuje, jaký je rozdíl na dané pozici mezi člověkem juniorním a seniorním, a jaký by mohl být odhadovaný vývoj této profese v budoucnu.

V druhé části infografiky zároveň najdeš doporučení, jak takovou pozici získat a v čem se vzdělávat.

Pro lepší pochopení celého kontextu doporučujeme u každé pozice poslechnutí také video rozhovorů - IT profíky za vás a pro vás vyzpovídala gymnazistka Anička Turnerová.

PDF verzi infografiky doporučujeme stáhnout a/nebo vytisknout.

A jeden důležitý tip na závěr: může se stát, že jiný člověk by popsal stejnou pozici trošku jinak. To je na trhu práce normální - každý z nás vnímá stejnou práci odlišně. Jednak podle typu firmy, kde pracuje, dále podle své povahy, délky praxe, vzdělání atp. Proto měj, prosím, na paměti, že zde neprezentujeme 100% zobecnitelná data z velkého výzkumu. Jde o osobně profesní výpovědi.

Pokud tě nějaká pozice zaujme, dohledej si další informace, setkej se s dalšími lidmi na podobné pozici a poslechni si jejich názor na danou práci. Po zhlédnutí videí budeš mít dobrý odrazový můstek, co hledat, na co se ptát.

Uč se, zkoušej, rozšiřuj si obzory, studuj s námi kurzy na různá témata na různých úrovních náročnosti nebo studuj i online z domu.

Máš už pár kurzů za sebou? A jsi připraven/a na profesní změnu? Zkontaktuj se s naším kariérním týmem, můžeš přijít na naše kariérní workshopy, kde si vylepšíš své CV, LinkedIn, osobní značku, na netradiční Job Fairy, a workshopy, kde trénujeme pohovory nanečisto nebo se můžeš osobně setkat a vše konzultovat s našimi kariérními kouči a poradci.